Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Mainstream Jazz

Vaak wordt er bij jazzmuziek gedacht aan harde, nauwelijks te volgen complexe muziek waarbij de solo's niet te volgen zijn en er geen touw aan vast is te knopen of het nu gaat om couplet of refrein. Toch is dat een misverstand


Uiteraard bestaat er zulke jazz, ook wel progressieve of free jazz genoemd, maar dat is slechts een klein gebied in de jazz. De muziek zoals trio JazzTraffic die speelt wordt ook wel Mainstream Jazz genoemd. Deze muziek is gebaseerd op bekende melodieen uit films en musicals, of bekende composities van een bepaalde muzieksoort zoals Latin en Bossa Nova's.

Jazz in deze vorm kenmerkt zich doordat er zeer herkenbare melodieen worden gespeeld, waarna de musici op de melodie soleren, als het ware "om de melodie heen" musiceren. Samen met een swingend ritme dat langzaam is zoals bij ballads, of meer uptempo vormt dit de kern van deze muzieksoort. Nadat de soli zijn gespeeld keert het thema terug en volgt een einde, ofwel outro.

Doordat deze muziek veelal acoustisch wordt gebracht is deze muziek bij uitstek geschikt voor het opluisteren van kleinere evenementen zoals, borrels, recepties en diners. Immers het volume past zich aan aan de omgeving zodat het niet overheerst. Maar toch heeft het een sterke aanwezigheid die inwerkt op de sfeer, omdat de muziek beter overkomt en voelbaar is, dan wanneer er een CD wordt opgezet.

Op June 23, 2009